Monday, February 16, 2009

USRAH

DEFINISI USRAH
Usrah bermaksud keluarga.
Kumpulan individu muslim yang beriman kepada Allah, berusaha untuk tolong menolong sesama mereka untuk memahami ajaran Islam.

TUJUAN USRAH
1. Mendidik hati para anggota untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT.
2. Menghubungkan anggota secara langsung dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah.
3. Mengiltizamkan anggota dengan akhlak Al-Quran supaya dapat mematuhi perintah Allah dan laranganNya
4. Menjadikan Rasul dan para sahabat ikutan dalam kehidupan seharian.
5. Supaya berfikiran dan bertindak selari dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasul.
6. Sentiasa dapat bermulazamah

RUKUN USRAH
 Taaruf
- berkenal-kenalan
 Tafahum
- bersefahaman
 Takaful
- tolong-menolong

ADAB-ADAB USRAH
1. Mengikhlaskan niat kerana Allah.
2. Berazam untuk mendapatkan ilmu yang diberkati

0 comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates